Mój elektryk

Rusza program mój elektryk

Mój elektryk to program, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego. Mój elektryk nie jest zupełnie nowym programem, a właściwie nową odsłoną programu dopłat do zakupu elektryków z 2020 roku. W tym roku dopłata z programu Mój elektryk obejmuje także leasing, co jest jednym z najważniejszych jego udogodnień.

Program Mój elektryk przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zero emisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Na dopłaty do pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln zł, zwiększając tym samym tegoroczny budżet programu Mój elektryk z 500 do 700 mln zł – podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski.

WYBÓR OFERTY
Wybór konkretnego auta elektrycznego.
WNIOSEK O DOTACJE
Procesowanie wniosku o dotacje.
PODPISANIE UMOWY
Po uzyskaniu zgody na dotacje przystępujemy do podpisania umowy.
ODBIÓR AUTA
Odbiór zamówionego auta

 

Dla kogo Mój elektryk?

Program dopłat Mój elektryk skierowany jest do wszystkich kierowców zainteresowanych posiadaniem elektryka. Wnioski o dopłaty do samochodów elektrycznych mogą składać:
osoby fizyczne (od 12 lipca 2021), firmy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe (od 22 listopada).
Bez względu na formę finansowania pojazdu na prąd (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia są takie same.

 

Leasing lub wynajem elektryka z dopłatą

Na podstawie umowy zawartej 8 września br. z NFOŚiGW, BOŚ zaprosił firmy leasingowe do współpracy przy wdrażaniu programu. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie. Dopłaty do leasingu lub najmu samochodu elektrycznego obejmują pojazdy zeroemisyjne kategorii M1, tj. samochody osobowe do przewozu nie więcej niż 8 osób, oraz pojazdy kategorii N1, czyli dostawcze z masą do 3,5 t. Dofinansowanie z funduszu może obniżyć miesięczną ratę za samochód elektryczny o ok. 500-600 zł.

W programie Mój elektryk dla przedsiębiorców obowiązują następujące progi cenowe dla samochodów na prąd:

  • 225 tys. zł netto dla podatników VAT, którzy będą wykorzystywać samochód elektryczny wyłącznie na cele firmowe,
  • 201 tys. 793 zł netto dla podatników VAT, którzy będą korzystać z elektryka także prywatnie,
  • 225 tys. zł brutto dla organizacji niebędących podatnikami VAT.

 

Jaka dopłata do elektryka?

Dla osób fizycznych
W przypadku osób fizycznych dopłata do elektryka wynosi 18 750 zł. Na większe dofinansowanie mogą liczyć kierowcy z Kartą Dużej Rodziny – 27 000 zł.

Pozostali wnioskodawcy

Wnioskodawcy, którzy nie są osobami fizycznymi mogą liczyć na dopłaty, których poziom zależy od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Dopłatą może być objęty zakup zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznych lub wodorowych).

Dla osobowych elektryków firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi (kategoria M1) nie obowiązują limity cenowe.

 

Trzeba wiedzieć!
Dopłaty do samochodów elektrycznych mają formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych. Zastosowany został uproszczony tryb aplikowania o dotację poprzez specjalny moduł Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej Funduszu. Dla wygody wnioskodawców, przygotowano również uproszczony schemat oceny finansowej i ustanawiania zabezpieczeń.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o dopłatę do elektryka?
Złożenie wniosku o dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych dla nabywców indywidualnych i firm jest szybkie i proste. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem www.gwd.nfosigw.gov.pl.

Dofinansowanie dla zwykłych kierowców przyznawane jest na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu samochodu elektrycznego. Aby ją uzyskać, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie, musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie sprzeda nowo zakupionego elektryka przez 2 lata od uzyskania dotacji.

Wniosek o dotację na leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ. Z dopłat do leasingu mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły oraz inne związki wyznaniowe.

Okres wdrażania programu Mój elektryk zaplanowano na lata 2021-2026. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są:

od 12 lipca dla osób fizycznych,
od 22 listopada dla pozostałych podmiotów.

Nabór wniosków ma potrwać do 30 września 2025 lub wyczerpania środków. Cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online. Okres kwalifikowalności kosztów ustalono od 01.05.2020 do 31.12.2025 r.

Skorzystaj z formularza